Forskning om datorprogram inleds med övertro på patent

02 oktober 2008

2 oktober 2008: Knappt 2 miljoner till forskning ska ge svar kring mjukvarupatent. Forskaren Sanna Wolk verkar dock förespråka patentverkens linje framför upphovsrätt på program, trots att programutvecklare redan har sagt att mjukvarupatent är skadliga för deras ekonomi och utveckling.

På ett seminarium i Stockholm i förrgår presenterade Sanna Wolk, juris doktor som förra året fick ett anslag på 1.7 miljoner, en del av sitt arbete som planeras löpa minst tre år. Forskningen fokuserar på konflikten mellan upphovsrätt och mjukvarupatent.

Wolk medgav att patenten används mest för korslicensiering mellan stora företag, men missar att patentsystemet inte är byggt för skydd av abstrakta företeelser. I ett inlägg 2004 i Computer Sweden avfärdade hon kritik om att mjukvarupatent är ett hot mot forskning, och menade att de kan ha fördelar. Bengt Kleberg, mjukvarudesigner på Ericsson, har dock svårt att se dessa i verkligheten:

– Om man har råd kan man i dag oförtjänt få ett tjugoårigt monopol på något som man vet att andra redan hittat på. Även patentansökningar med uppenbart ont uppsåt godtas ofta, och en oskyldigt drabbad av felaktigt erhållna mjukvarupatent har sällan råd att försvara sig i domstol.

FFII välkomnar en debatt kring ämnet men menar att premisserna här är felaktiga, då lagstöd för mjukvarupatent saknas på europanivå och i Sverige. Kleberg anser att den som söker patent inte heller har stöd för specialbehandling om man har med mjukvara som en del av en större lösning:

– Europeiska patentverket (EPO) har funnit ett ekonomiskt intresse i att tolka sitt regelverk på ett kreativt sätt, tvärtemot sin tidigare praxis, men det rättfärdigar inte mjukvarupatent.

Jonas Bosson, ordförande för FFII Sverige, tycker att Wolk missförstått problemet:

– Hon har inget förslag på hur patentskydd av program kan hållas tillräckligt nära praktiska lösningar för att inte bli allt för breda. Det verkar som hon saknar tillräcklig erfarenhet av programutveckling för att se konsekvenserna. Informationshantering är mycket bredare, mer abstrakt och passar inte dagens patentsystem. Därför är en stor majoritet programutvecklingsföretag mot mjukvarupatent.

Bosson menar vidare att mjukvarupatent kan bli en kortlivad parentes i historien:

– Detta är ett korthus som kan kollapsa vid rättslig och ekonomisk prövning. Mjukvarupatent döms exempelvis ut i Storbritannien. Även USA:s högsta domstol har gett patentindustrin en bakläxa, och internationella regelverk talar emot ett intrång i upphovsrätten av mjukvarupatent.

Grundläggande för patentläran är att man ska uppmuntra innovation och sprida kunskap, men David Vuorio, pressansvarig för FFII Sverige, säger att mjukvarupatent i dag utfärdas utan att uppfylla dessa krav:

– En jämförelse med klassiska patent vore att man patenterar en metod (rakning) istället för en specifik uppfinning (en rakapparat). I fallet med mjukvara vill man av någon anledning söka skydd för ”rakning”, det är inte mycket till innovation att tala om där. Även om mjukvarupatent hade varit tillåtna är de i dag ofta så breda och illa skrivna att de inte motiverar sin existens.

 

Mer information

Riksbankens jubileumsfond om forskningsanslaget

Pressmeddelande från Stockholms universitet

ADBJ om seminariet

Debattinlägg i CS 2004-06-07: ”EU måste sätta stopp för mjukvarupatent”

Debattinlägg i CS 2004-06-09: ”Mjukvara kan redan patenteras”

Undersökningar som visar på motstånd mot mjukvarupatent, EU-kommissionen, 2000

Statlig undersökning i Tyskland

Slovensk studie

Annonser

IT-utredning stänger öppna standarder

09 oktober 2007

9 oktober 2007: Näringsdepartementets IT-standardutredning omdefinierar begreppet ”öppna standarder” till att innefatta även slutna standarder, vilket i praktiken urholkar begreppet.

Som uppföljning till regeringens IT-proposition har näringsdepartementet lämnat ett förslag på nya riktlinjer för IT-standardisering. Bengt Kleberg, mjukvarudesigner på Ericsson, är upprörd över delar av förslaget, som han anser vara ett hot mot tillväxten:

– IT-utveckling skulle bli orimligt dyr och komplicerad om varje liten datastandard gav upphov till nya avtalskrav och avgifter.

Internet är nästan synonymt med öppna standarder. Öppet betyder att alla får arbeta fritt med dem. EU har genom European Interoperability Framework (EIF) 1.0 definierat öppen standard som en datastandard där deltagare garanterar fri användning av sina eventuella patent. Det gäller t.ex. webbstandarder som HTML och XML, där alla som deltar i utvecklingen lovar att inte ta betalt av användare.

Genom ett omdefinierat begrepp som innefattar även slutna standarder vill dock näringsdepartementets utredning – SOU 2007:47 – tillåta avgifter för ”öppna standarder”, samt hänvisar till en rekommendation från analysföretaget Gartner om detta. David Vuorio, sekreterare för FFII, kommenterar:

– Här finns det risk att man kapar öppna standarder och gör om dem till något som exkluderar öppen utveckling och öppen källkod.

Jonas Bosson, ordförande för FFII i Sverige, är också kritisk:

– Jag ser inget skäl att offra öppna standarder för att på ett konstigt sätt motivera utveckling. Öppna format som ljudformatet OGG är minst lika bra som det slutna MP3. De som är med i en standardgrupp får ändå ett naturligt försprång. Idag leder öppna standarder utvecklingen, eftersom öppenhet är överlägset i kunskapssamhället.

Öppna standarder betyder idag färre hinder, vilket ger kompatibilitet, konkurrens och utveckling där bra programmering räknas. 

FFII manar till att se över utredningens förslag och hålla sig till den nuvarande rekommendationen från EU.

– Att använda en modell med licensavgifter på ”öppna standarder” kommer att bromsa utvecklingen och begränsa tillgången till några få, menar Jonas Bosson.

 

Mer information

FFII:s remissvar

SOU 2007:47 ”Den osynliga infrastrukturen”

EIF ”European interoperability Framework”

Gartners förslag till EG, ang. tullar på standarder m.m.

FFIIs svar om Gartnerstudien (augusti 2007)

Bruce Perens om Gartners förslag, översatt till svenska

W3C:s patentpolicy för standarder som PNG, XML och HTML

OGG-Vorbis

En av flera patentägare som du måste betala till för MP3-program


Microsoft trollar fram svenskt stöd för standardisering av sitt Officeformat

28 augusti 2007

28 augusti 2007: I sista minuterna dök omkring 20 Microsoftpartners upp på gårdagens arbetsmöte hos SIS, Swedish Standards Institute, vilket tryckte fram en majoritet för att SiS ska tillstyrka Microsofts nya OOXML-filformat som en ISO-standard. 

På mötet hos SIS igår om standardisering av Microsofts OOXML-filformat(dvs. i huvudsak det filformat som används i Office 2007) dök det plötsligt upp 23 nya företag som inte deltagit i arbetsgruppen tidigare; varav en överväldigande majoritet är Microsoftpartners (se även bilaga).

Från en tydlig NEJ-majoritet bland deltagarna blev plötsligt resultatet ett JA på en och samma dag. Resultatet blev 25 för, 6 mot och 4 som lämnade mötet. Detta innebär också att arbetet med hundratals förslag på korrigeringar har spolierats över en dag, utan att vidarebefordra dem till ISO i någon form – trots hård kritik mot förslaget från flera tunga instanser. Bland dessa var de flesta sedan tidigare aktiva i gruppen, som t.ex. Riksarkivet, Kungliga Biblioteket och Sun, som alla lämnat kritik på flera punkter.

Jonas Bosson, ordförande för svenska FFII, kommenterar: ”SIS hantering av detta är minst sagt bristfällig, då man – trots att man känt till en stor del av detta problem redan i torsdags – inte har agerat. Standardisering bygger på en konsensusprincip, vilket var mycket svårt att påminna sig om igår. Det hade varit möjligt och önskvärt för SIS att dra en tydlig linje mot scenarion som dessa, men beklagligt nog har de valt att stödja arbetsgruppens rekommendation även utifrån omständigheterna.”

Omröstningen inom ISO (International Organization for Standardization) i olika medlemsländer avslutas den 2 :a September.

 

Mer information

NOOXML: Dokumenterar turerna kring OOXML internationellt

Googles kommentar till formatet

Blogg: Ska pengar avgöra standarder i framtiden?


Remissvar från FFII.se om Europas patentsystem

27 april 2007

27 april 2007: Med förslaget European Patent Litigation Agreement (EPLA) måste man gå en annan väg för att garantera rättssäkerhet och innovation. Dagens situation skadar tillväxt och hotar patentsystemet, menar FFII.se i ett remissvar till regeringen.

Det är viktigt att europeiska patentverkets (EPO:s) besvärskammare och en ny patentdomstol hamnar inom EU:s ramverk, med oberoende domare och med möjlighet att överklaga vid EG-domstolen. Andra system försätter det EU i en sämre situation än USA nu när reformkrav växer även här; det skapas stora risker för vår konkurrenskraft när patentsystemet ger monopol för annat än uppfinningar.

David Vuorio, sekreterare för FFII.org, säger:

– Man ska kunna vara säker på att man äger de datorprogram man skriver och att man kan behandla information utifrån de undantag som finns för exempelvis beräkningar och organisation i patentlagen. EPO skapar dock tolkningsproblem och sätter stora investeringar i fara.

Hos EPO förekommer också interna stridigheter, bl.a. demonstrerar patenthandläggare mot nya procedurer som de menar försvårar möjligheterna att behålla kvalitet. EPO:s högste chef, Alain Pompidou, svarar den engelska patentdomstolen att EPO inte vill behandla frågor om motstridig praxis och verkar även kluven om det är samhället eller företagsintressen som ska driva utvecklingen av patentsystemet.

Dålig maktseparation gör juridiska problem till politiska och sätter EPO-kunders intressen framför samhällets tillväxt och utveckling. EPO äger idag både administrativt och juridiskt inflytande men saknar parlamentarisk översyn och kontroll.

Jonas Bosson, ordförande för FFII.se, sammanfattar:

– Efter att EU-parlamentets rättstjänst bedömt att EPLA står i konflikt med EU-fördragen, läggs istället fram ett märkligt kompromissförslag på bordet. I praktiken skulle även detta låta det hårt kritiserade EPO bestämma spelreglerna och leda till en allvarlig patentinflation som hotar hela systemet.

– Flera till synes positiva aspekter av EPLA förefaller inte särskilt meningsfulla då det sätter käppar i hjulet för gemenskapspatentet, som EU-kommissionen tror kan genomföras inom fem år. Brådskan att i det läget genomföra ett så kontroversiellt förslag som EPLA förefaller något märklig, avslutar Bosson.

Mer information

FFII om EPLA

Harmoniserad patenträtt

The European Patent Office went on a one-day strike over disagreement on a ‘quality or quantity’ issue 

2007-03: Lord Justice Jacobs: ”The decisions of the EPO Boards of Appeal are mutually contradictory

2006-11: Alain Pompidou: ”should patent systems produce the maximum of exclusive rights that financial markets apparently call for, or should they take the opposite direction and strictly apply the patentability requirements provided by law, so as to give truly innovative R&D the necessary room to breathe?

Industrikommisionär Günter Verheugen om gemenskapspatent


FFII håller storkonferens om framtiden för Europas patentsystem

16 april 2007

16 april 2007: 15 och 16 maj samlas experter från universitet, institutioner, regering och industri – på EUPACO i Bryssel för att diskutera frågan: ”Hur ser framtiden ut för patentsystemet i Europa?”

Bland trettio talare och panelister finns William Kovacic, US Federal Trade Commissioner, Ron Marchant, tidigare chefsdirektör för Storbritanniens patentverk, prof. Reto Hilty från Max Planck-institutet, samt sydafrikanske entreprenören Mark Shuttleworth, VD för Canonical Ltd.

Brian Kahin från Washington-baserade CCIA, en av EUPACO:s sponsorer, säger: ”medan det nyligen utkomna meddelandet från Europeiska kommissionen – ”förbättring av Europas patentsystem” – fokuserar på problemen med gemenskapspatent och European Patent Litigation Agreement (EPLA), bekräftar det samtidigt behovet av ett enhetligt grepp om patentpolicy. EUPACO-2 är en milstolpe som berör fyra huvudproblem för systemet: kostnader och vinster, kvalitet, mångfald samt institutioner.”

EUPACO-2 blir det tredje mötet sedan FFII – en förening som representerar små- och medelstora IT-företag och IT-specialister över hela Europa – startade EUPACO förra året för att främja debatt om Europas framtida patentsystem. FFII har bidragit till den europeiska debatten om mjukvarupatent i över sju år.

Pieter Hintjens, FFII:s ordförande och EUPACO:s grundare, förklarar: ”tills nyligen har det europeiska patentsystemet med stängda ögon kastat sig nedför ett stup, i ett försök att efterlikna USA:s metoder. Nu försöker man på båda sidor av Atlanten att reformera. Vi vill ha en ny, transatlantisk debatt för att lära av varandras misstag och bästa praxis.”

– Mycket av dialogen om patent domineras av patentbyråkrater och -advokater. Men vi måste öppet diskutera framtiden för patentsystemet, och välkomna de förändringar som behövs. Patent är ekonomiska verktyg – vi måste mäta dem efter deras förmåga att främja innovation i dagens diversifierade marknader. Ett fokus på ekonomi, fakta och öppen diskussion mellan många parter är vad som gör EUPACO så unikt och attraktivt, avslutar Hintjens.

 

 

Mer information

Konferensprogram

Informationsblad


Statlig patentutredning hotar tillväxten

22 februari 2007

22 Februari 2007: En statlig utredning vill ge patent till mer än verkliga uppfinningar. Det är ett allvarligt hot mot tillväxt och skapar allvarliga risker för investeringar, menar FFII Sverige.

Utredningen (”Patent och innovationer för tillväxt och välfärd”, SOU2006:80) vill öka antalet patent genom att även bevilja dem för abstrakta saker som affärsmetoder och databehandling. Rekommendationerna står i stark kontrast till rapporter och krav på patentreformer i både Europa och USA.

Jonas Bosson, ordförande för svenska FFII, kommenterar: 
– Patentkåren likställer ofta patent med innovation, men utan verkliga uppfinningar skapar patent lätt farliga monopol som hämmar utvecklingen. Olika områden behöver olika former av skydd och det finns en stor ekonomisk risk i att skapa allt fler omfattande monopol. Förslaget i utredningen är närmast revolutionärt då man vill ta bort innovationspolitikens möjligheter att påverka och anpassa skyddet för prestationer.

Utredningen finner ekonomer oengagerade i patentsystemet, trots flera kritiska studier. Man menar att kritik mot mjukvarupatent är rop från en liten open source-rörelse, trots att majoriteten av IT-företag i större undersökningar är kritisk. Man vill att patent på medicinska behandlingsmetoder, som idag inte beviljas av främst etiska skäl, borde tillåtas och påstår att affärsmetodspatent är viktiga för den växande tjänstesektorn. Ännu tydligare blir det av exempelvis EU-kommissionens större undersökningar, där andelen som vill ha mjukvarupatent är runt 5%. Trots detta utgår man i utredningen från en liten undersökning av 15 IT-företag, där 63 % (!?) vill se mjukvarupatent.

Utredningen bör jämföras med den nyligen publicerade brittiska motsvarigheten, ”Gowers Report”, som kritiskt tar avstånd till affärsmetods- och mjukvarupatent. I USA har möjligheterna att skapa affärs- och mjukvarupatent vuxit efter att en specialiserad federal domstol expanderat patenttolkningen. Sverige borde avvakta USA:s pågående patentreform; i det amerikanska patentreformarbetet har redan många problem med affärsmetods- och mjukvarupatent påträffats. Affärs- och mjukvarupatent kritiseras allt mer som bromsklossar för investeringar. 

– Inför mjukvarupatentdirektivet för ett par år sedan dolde patentkåren att man var ute efter mjukvaru- och affärsmetodspatent i diverse omskrivningar. Nu är det som var politiskt omöjligt, klart uttalat. Det tackar vi för, men det ska grundas på ett korrekt underlag, säger Jonas Bosson.

Mer information

SOU 2006-80 ”Patent och innovationer för tillväxt och välfärd”, Professor Ove Granstrand, Chalmers

Andrew Gowers, utsågs till oberoende utredare för utvecklingen av brittisk immaterialrätt, rapporten levererades i fjol och tar kritiskt avstånd till affärsmetods- och mjukvarupatent

I USA genomförs just nu flera hearings för en patentreform, här sparat från den 15 februari 2007

EU-kommissionens undersökning 2000: 85 av 1447 svar (5%) vill se mjukvarupatent

Official Results of German governmental survey show industry consensus against software patents

Slovenian study on software patents

Drawing the Line: the Rise of the Information Processing Patent” 2007 19 januari, om mjukvarupatent och deras utveckling i USA, Ben Klemens

National Research Council. The Digital Dilemma: Intellectual Property in the In-formation Age. National Academy Press, 2000

Daniel Retureau. Opinion of the Economic and Social Committee on the Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions”. Opinion, European Economic and Social Committee, September 2002

Reinier Bakels och P. Bernt Hugenholtz. The patentability of computer programmes – Discussion of European-level legislation in the field of patents for software. Study Commissioned by JURI, University of Amsterdam (IViR), April 2002

James Bessen och Robert M. Hunt. An Empirical Look At Software Patents. 2003

ITRE Committee. Opinion of the Committee on Industry, External Trade, Re-search and Energy for the Committee on Legal Affairs and the Internal Market on the proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (COM(2002) 92 – C5- 0082/2002 – 2002/0047(COD)). Advice, February 2003

CULT Committee. Opinion of the Committee on Culture, Youth, Education, the Media and Sport for the Committee on Legal Affairs and the Internal Market on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions (COM(2002) 92 – C5-0082/2002 – 2002/0047(COD)). Advice, January 2003

o Promote innovation: The Proper Balance of Competition and Patent Law and Policy. Report, Federal Trade Commission, October 2003

Jan Hoffmann. Innovation in Germany – Windows of opportunity. Report, Deutsche Bank Research, June 2004


FFII: dagens patentsystem är ohållbart

11 december 2006

11 december 2006: På toppmötet i Bryssel om immaterialrätt i förra veckan varnade FFII:s ordförande Pieter Hintjens att det saknas balans i dagens patentsystem vilket försätter det i fara. Motsvarande kommentarer finns också i Gowers rapport, som nyligen publicerats av Storbritanniens finansministerium. Rapporten efterlyser balans mellan patentinnehavares rättigheter och skydd för det allmännas intresse.

Hintjens manar patentindustrin att sluta förespråka förslag som förvärrar situationen, och istället ta fem nödvändiga steg för att skapa ett hållbart patentsystem: upphör med polemiken, lös intressekonflikter, ta fram lämpliga modeller, gå tillbaks till grunderna och starta en konstruktiv dialog.

Hintjens är skeptisk till europeiska patentverkets förslag European Patent Litigation Agreement (EPLA), som har som syfte att skapa en ny europeisk patentdomstol:

– Det här förslaget förutsätter att allt är frid och fröjd med dagens patentsystem, förutom att rättsprocesserna är för kostsamma. Den bortser från allvarligare problem. Om EPLA genomförs i sin nuvarande form blir det början till slutet för patentsystemet i Europa. Alla som livnär sig på patent (för att inte nämna de som inte vill se en fortsatt expansion av patentsystemet) bör vara allvarligt oroade över det här förslaget, säger Hintjens och förklarar:

– Det är lätt för patentindustrin att blunda för allt annat än de framgångsrika historierna. Men det finns allvarligare problem som förvärras varje dag:

  • patentens kvalitet sjunker stadigt,
  • patentadministrationer med vinstintresse (t.ex. europeiska patentverket) växer till,
  • motsättningar mellan olika industrier som är inträngda i en och samma patentmodell (t.ex. läkemedels- vs. IT-företag),
  • allt större snårskogar av patent,
  • avsaknad av produktdriven innovation inom många områden,
  • ett ökande antal stämningar, och
  • växande misstro – från allmänhet och politiker – för hela patentsystemet.

– När en hel industri – hur rik den än må vara – börjar förlora allmänhetens och politikers stöd, kan den snabbt bli måltavla för politiskt påtvingade reformer. Patentindustrin är sårbar till följd av sitt påstående att den driver den ekonomiska utvecklingen. När ekonomier saktar av – som USA:s – börjar sådana påståenden låta ihåliga, och folk börjar undra: om patentindustrin inte driver den ekonomiska utvecklingen, vad åstadkommer den egentligen – och till gagn för vem?

Hintjens förslag presenteras i detalj på ”FFII Digital Majority”.

Mer information

Pieter Hintjens förslag

Toppmöte om immaterialrätt

EPLA Analys